HEM
VARFÖR
SÅ FUNGERAR DET
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PRODUKTER
INSTALLATIONER
LÄNKAR
KONTAKT
Vi designar, projekterar och bygger nya

ventilationssystem med jonisering

, uppgraderar befintliga ventilationssystem, och levererar kompletta kompaktaggregat för mindre rum, byggnader och andra utrymmen. Reservdelar lagerförs och serviceavtal eller prenumerationsavtal på servicesatser kan tecknas.

Våra system och installationer renar luft

 bl.a. med avseende på;


Luftrening i lokaler
med jonisering(till hygieniska gränsvärden.)Svavelväte
Ex. reningsverk och pumpstationer för avlopp m.m.

Organiska gaser & oönskade lukter
Ex. avfallsanläggningar, rötningsanläggningar och soprum m.m.

Partiklar och bakterier i förebyggande syfte
Ex. livsmedelproducenter, sjukhus, veterinärkliniker, stall och andra djurhållningslokaler m.m.

VOC i låga koncentrationer
Ex. målerier, billackeringar och verkstäder m.m.

Styren
Ex. plastindustrier

Allmänt dålig luft inomhus
Ex. vårdcentraler, äldreboenden, skolor, kontor och affärer m.m.

Sanering med
jonisering

Brand-, rök- och mögellukt, samt odörborttagning
Ex. saneringsbolag, fastighetsbolag
Rening av utsläpp
med jonisering(till godkända utsläppsnivåer.)


Kolväten, lukter m.m.
Ex. avloppsreningsverk, plastindustrier, livsmedelsindustrier och
processindustrier m.m.
Från fettavskiljare i storkök och restauranger m.m.
Vi har

den miljövänliga lösningen på de flesta luftföroreningsproblem

som förekommer idag.© 2011 Joniseringsteknik & Ventilation i Sverige AB. Epost: info@joniseringsteknik.se.