HEM
VARFÖR
SÅ FUNGERAR DET
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PRODUKTER
INSTALLATIONER
LÄNKAR
KONTAKT
Varför Jonisering?


I både nya och äldre byggnader, samt i många olika sorts verksamheter kan problem med dålig lukt och dålig luft med föroreningar uppstå. Det kan finnas

problem med röklukt, mögellukt, avloppslukt, svavelväte och andra organiska gaser

  i fastigheten, eller lukt ifrån soprum (s.k. miljöbod / miljöhus) eller annat avfallsutrymme som kräver luftrening.

Naturligtvis bör först källan till

dålig luft åtgärdas

, men ibland är inte detta möjligt, och ofta räcker det kanske inte, då lukten sedan länge satt sig i väggar och inredning m.m. och kanske t.o.m. kontinuerligt förnyas. Kanske inte ens en normal sanering räcker, utan det krävs även en långvarig eller kontinuerlig

luktsanering (vid t.ex. röksanering) med jonisering

  för att uppnå en bra inomhusmiljö med frisk luft. Ett eller flera joniseringsaggregat (benämnes även ofta som jonisator, jongenerator eller ionizer ) som kan jonisera luft, d.v.s. alstra joner av syre, löser oftast problemet.

Vi har joniseringsutrustningar och aggregat för nästan alla behov av luftrening. Våra utrustningar kan dessutom monteras i både nya och befintliga ventilationssystem, är mycket effektiva, men har ändå en mycket låg energiförbrukning.

Vi har även

specialanpassade lösningar för luftrening

  t.ex. i och ifrån;
pumpstationer och reningsverk för avloppsvatten, rötningsanläggningar, återvinningscentraler och andra anläggningar för avfallshantering, processindustrier, djurhållningslokaler såsom lantbruksuniversitet, veterinärkliniker, stall och hönserier m.m. (där de även kan främja djurens hälsa), samt från fettavskiljare i storkök m.m.
Allt för att komma tillrätta med oönskad lukt, stank och andra föroreningar.

Våra system anpassas för varje specifikt projekt, och justeras sedan för bästa reningseffekt och friskluftskänsla.

För mindre lokalers behov har vi även kompletta kompaktaggregat för t.ex. soprum och källare, och de kan även fås inbyggda i luftrenare för kontor, butiker och allmänna lokaler.

Läs gärna mer om joniseringstekniken under Så fungerar det!


Joniseringsteknik ger en mycket miljövänlig luftrening.

© 2011 Joniseringsteknik & Ventilation i Sverige AB. Epost: info@joniseringsteknik.se.